2

2
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΖΩΝΤΑΝΟΙ -ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ

Σάββατο 15 Μαΐου 2010

Παραβίαση του απορρήτου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της ιδιωτικής προφορικής συνομιλίας και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων στο blogging!

GoPetition


Πολλοί μίλησαν για δεοντολογία του blogging.
Kαι πολλοί υπερθεμάτισαν στο ότι οι bloggers πάνω απ' όλα πρέπει να τηρούν έναν κώδικα αλληλοσεβασμού, αξιοπρέπειας, πιστότητας σ' αυτά που γράφουν και πάνω απ' όλα τήρησης του απορρήτου του διαδικτύου και των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων των πολιτών και φυσικά και των "συναδέλφων" τους συμπλόγκερ. Πόσοι όμως τηρούν τον κώδικα αυτό σήμερα??

Είναι γεγονός ότι κατά καιρούς παρακολουθούμε στη μπλογκόσφαιρα επιθέσεις του ενός κατά του άλλου, προσωπικές και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων ή ακόμα και ιδιωτικών συνομιλιών, μεταξύ τρίτων, μέσω του διαδικτύου (gmail, google talk ή chats) για το μόνο λόγο ότι κάπου, κάποτε, κάποιοι μπλόγκερ διαφώνησαν μεταξύ τους, είτε σε κοινωνικά ή πολιτικά θέματα ή ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο.

Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για το χείριστο είδος του blogging, για κιτρινισμό και φασισμό θα έλεγα, που εκτός από την παράβαση του κώδικα δεοντολογίας συνεπάγεται και παράβαση και ποινικών διατάξεων που αφορούν το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών ή τη συκοφαντική ή και απλή ακόμη δυσφήμηση ενός ατόμου και επισύρουν ποινές φυλάκισης ή και κάθειρξης ακόμη.

Όμως ας δούμε τι είναι προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα για έναν άνθρωπο?

Με το άρθρο 2 του ν. 2472/1997 (με τον οποίο έγινε ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο).ορίζεται ότι α) "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων" δηλαδή ο τόπος κατοικίας του, το τηλέφωνό του, το επάγγελμά του ή και το όνομά του, αν αυτό θέλει να το κρατήσει μυστικό. και β) "ευαίσθητα δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων".
Επομένως ο blogger που δημοσιοποιεί, χωρίς τη θέληση κάποιου, τα παραπάνω στοιχεία του, που αυτός θέλει να κρατήσει στο απυρόβλητο, φυσικά και παραβαίνει τον πρώτο και μέγιστο κανόνα δεοντολογίας του blogging που είναι ο σεβασμός του ατόμου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών του και ιδίως της ιδιωτικής του ζωής!! Πράγμα απαράδεκτο για τον οποιοδήποτε άνθρωπο που θέλει να είναι ακέραιος και να κινείται στα πλαίσια της αξιοπρέπειας και της συνέπειας σ' όσα διακηρύσσει.


Μέσα στα πλαίσια των παραπάνω θεμελιωδών ελευθεριών του ατόμου και της προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, κινούνται φυσικά και τα άρθρα του Συντάγματος α) το άρθρο 9 που ορίζει ότι "η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη" και β) άρθρο 19 που ορίζει ότι "το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο".

Εναρμονισμένο προς το Σύνταγμα είναι και το άρθρο 4 του παραπάνω ν. 2472/1997 που θεσπίζει το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συγκεκριμένα ορίζει ότι:

1. "Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και των διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, προστατεύεται από το απόρρητο των επικοινωνιών. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος.

2. Απαγορεύεται η ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, εκτός αν προβλέπεται άλλως από το νόμο.

3. Επιτρέπεται η καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης, όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο μέρη, μετά από προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με το σκοπό της καταγραφής, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους."

Επομένως με βάση τις παραπάνω διατάξεις που παραπέμπουν στο απόρρητο των επικοινωνιών που προστατεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 370Α του Ποινικού μας Κώδικα, "για την προστασία της ιδιωτικότητας, και το απόρρητο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων", απαγορεύεται η παραβίαση του απορρήτου και πολύ περισσότερο η δημοσιοποίηση ιδιωτικής επικοινωνίας, μεταξύ τρίτων, με ηλεκτρονική επιστολή ή με συνομιλία σε gmail ή σε οποιοδήποτε chat, χωρίς τη συναίνεση και των δύο συνομιλούντων. Και δεν έχει σημασία φυσικά ότι όταν μιλά κάποιος σε chat ξέρει ότι καταγράφεται η συνομιλία του, αλλά ότι δεν ξέρει ότι αυτή η ιδιωτική επικοινωνία του, θα δημοσιοποιηθεί, χωρίς την έγκρισή του.
Οι ποινές που προβλέπονται είναι πολύ σοβαρές και αφορούν ακόμη και κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Για ενημέρωσή σας παραθέτω αυτούσιες τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 370Α Π.Κ.
Ποινική προστασία της ιδιωτικότητας
1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει σε συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί ή να αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων ή τα στοιχεία της θέσης και κίνησης της εν λόγω επικοινωνίας, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.
2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα, προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της συνομιλίας του, με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.
3. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου.

Τέλος να σημειώσουμε ότι στη νομολογία έχει κριθεί ότι ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ρητά το πρόσωπο του οποίου δημοσιοποιούνται προσωπικά δεδομένα ή παραβιάζεται η ιδιωτικότητά του και δυσφημίζεται η προσωπικότητά του, αρκεί  η ταυτοποίησή του να προκύπτει με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιστατικά που παραπέμπουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο δύναται να αναγνωριστεί από τον κύκλο των γνωστών σ' αυτό ανθρώπων του.


Κανόνας είναι να μην βάζετε αναρτήσεις που αφορούν, κόμματα, ύβρεις, ρατσισμό και προσωπικές αντιπαραθέσεις...αυτές θα κατεβαίνουν αυτόματα!

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΊΜΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΘΎΜΑ ΤΟΥ ΚΊΤΡΙΝΟΥ ΑΥΤΟΎ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΎ ΤΎΠΟΥ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΑΠΌ ΨΥΧΟΠΑΘΉ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΣΥΜΠΛΟΓΚΕΡ !!!...ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΙΠΩ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΜΜΙΣΘΟΣ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.....

marianaonice είπε...

@ανώνυμε
Το ξέρω υπάρχουν τέτοιοι τύποι και το ποστ μου αυτό, αυτούς αφορά.
Λίγο πολύ όλοι μας έχουμε πέσει θύματα αυτών των λασπολόγων και θρασύτατων υβριστών και πρακτορίσκων της κακιάς ώρας!
Μη μασάς @φίλε!
Το ιντερνετ κάποια στιγμή τους ξεβράζει μόνο του, σαν τα σκουπίδια το κύμα και στο τέλος απομονώνονται και χάνονται στο χάος του άρρωστου μυαλού τους!

Aνεμος είπε...

Τέλος να σημειώσουμε ότι στη νομολογία έχει κριθεί ότι ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ρητά το πρόσωπο του οποίου δημοσιοποιούνται προσωπικά δεδομένα ή παραβιάζεται η ιδιωτικότητά του και δυσφημίζεται η προσωπικότητά του, αρκεί η ταυτοποίησή του να προκύπτει με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιστατικά που παραπέμπουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο δύναται να αναγνωριστεί από τον κύκλο των γνωστών σ' αυτό ανθρώπων του.

Ανώνυμος είπε...

Τέτοιες πρακτικές χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά οι θαμώνες του φασιστικού φόρουμ webwar2.org (πρώην battlefield.gr) το οποίο ανήκει σε φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Καρφώνουν κόσμο, ρουφιανεύουν, παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα, ΕΠΙΚΗΡΥΣΣΟΥΝ.

marianaonice είπε...

@Ανώνυμε
Είναι όντως απαράδεκτα αυτά τα πράγματα και πολύ λυπηρό όταν συμβαίνουν και στους χώρους των νέων ανθρώπων και δη των φοιτητών!